Optyk Okulista Myślenice

        

Optometrysta


Optometrysta zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń widzenia i dobiera okulary, soczewki kontaktowe i inne pomoce do poprawy widzenia. Optometrysta nie jest lekarzem, aby wykonywać ten zawód nie trzeba skończyć żadnej uczelni medycznej. Trzeba jednak mieć wyższe wykształcenie i tytuł magistra na kierunku fizyka w zakresie optometrii, oraz ukończyć studia podyplomowe z optometrii.